Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

visitbelek.com Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), visitbelek.com (Bundan sonra kısaca “Visit Belek” olarak anılacaktır.) ile Visit Belek’e ait https://www.visitbelek.com (Bundan sonra kısaca “visitbelek.com" olarak anılacaktır) visitbelek.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1.    visitbelek.com, kullanıcılara Belek hakkında haberler, etkinlikler ve içerikler sunan bir internet sitesidir.

2.    Kullanıcı, visitbelek.com’u  ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3.    Kullanıcı, visitbelek.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Visit Belek tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4.    visitbelek.com alan adı ve alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’ne aittir.

5.    visitbelek.com ‘da herkese açık alanlara diğer kullanıcıları rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesaj ve yorumlar atmak, fotoğraflar paylaşmak yasaktır. Bu yorumlar visitbelek.com yöneticileri tarafından silinebilir.

6.    visitbelek.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler,  visitbelek.com editörleri tarafından da girilmektedir.

7.    visitbelek.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, visitbelek.com ’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, visitbelek.com ’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

8.    Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, visitbelek.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, visitbelek.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

9.    Kullanıcı, diğer kullanıcıların visitbelek.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği ile visitbelek.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Belek Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

10.    Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, visitbelek.com’u kullanırken ya da visitbelek.com’a form gönderirken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, visitbelek.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’un gerekli görmesi halinde visitbelek.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin ayrıca her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

11.    visitbelek.com ‘da yer alan fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazılar visitbelek.com ‘dan izin alınmaksızın başka platformlarda kullanılamaz.

12.    Tüm mali hakları Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’ne ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

13.    visitbelek.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için visitbelek.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, visitbelek.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’in yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

14.    Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, visitbelek.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nden hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

15.    Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, visitbelek.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

16.    Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, visitbelek.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya visitbelek.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

17.    Kullanıcı’nın Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’ne verdiği  bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’ne verdiği veya Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin erişimine onay verdiği bilgilerdir. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

18.    Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Belek Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, visitbelek.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Belek Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

19.    Kullanıcı, visitbelek.com ’u ziyaret ettiği süre boyunca Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

20.    Belek Turizm Yatırımcıları Birliği, zaman zaman visitbelek.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

21.    Kullanıcı, visitbelek.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa visitbelek.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

22.    Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Antalya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

23.    Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

24.    Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın visitbelek.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın visitbelek.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’e yazılı olarak bildirecektir. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’ne bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

25.    Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

26.    Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

27.    Bu Sözleşme, visitbelek.com’a yeni özellikler eklendikçe veya visitbelek.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın visitbelek.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 16 Temmuz 2018 tarihinde güncellenmiştir.

 

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta: [email protected]

Adres:Belek Turizm Merkezi Taşlıburun Mevkii 07500 Serik,

Antalya / TÜRKİYE

Şirketimiz, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.