Efsaneler Bölgesi Belek

Belek, antik çağlarda Pamfilya olarak bilinen ve zengin bir su havzası olan bölgenin ortasında yer alır. “Bütün kavimlerin yaşadığı yer” anlamına gelen Pamfilya, isminden de anlaşılacağı gibi antik çağlardan beri gözde olan önemli bir coğrafya. Pamfilya’da yapılan araştırmalar, uygarlığın bu topraklarda paleolitik çağa kadar gittiğini gösteriyor. 

Pamfilya bölgesinin önemli kentleri Aspendos’a 17 km, Perge’ye 30 km ve Sillyon’a 15 km uzaklıkta yer alan Belek'te, tarihin gizemli izlerine rastlayabilirsiniz. Antik kimliği ile uygarlıklar geçidi olan Belek, milyonlarca insanın anılarında ve kalbinde yer alan büyüleyici bir turizm cenneti…

Selge: Antik Kenti Amfitiyatrosu
Selge: Antik Kenti Amfitiyatrosu
Selge: Adam Kayalar
Selge: Adam Kayalar
Silyon: Antik Kalıntılar
Silyon: Antik Kalıntılar
Silyon: Antik Kayalık Plato
Silyon: Antik Kayalık Plato

Belek’in Turizm Sahnesine Girişi

Belek Turizm Merkezi’nde 1984 yılında başlayan kitle turizmi hareketi, 90’lı yıllarda golf turizmiyle çeşitlendi ve 2006 itibarıyla bugünkü halini aldı. 1982 yılında çıkarılan Turizmi Teşvik Kanunu’nun turizme yön vermesi açısından önemi büyük. Zira bu kanunla turizm endüstrisinin gelişimi yasal bir mevzuatla desteklenmiş oldu. Yasanın ardından, özellikle güney kıyılarında yatırım faaliyetleri arttı ve Antalya, kaynaklarının çeşitliliği ve elverişli iklimiyle bir çekim merkezine dönüştü. Tüm bu gelişmelerin ardından, Doğu Antalya Turizm Gelişim Projesi’nin önemli bir alt merkezi olarak da ortaya Belek Turizm Merkezi çıktı. 

Belek’in bir turizm merkezi olarak sınırları ilk olarak 1984 yılında belirlendi ve bu merkezin tamamen kitle turizmine hizmet etmesi hedef alındı. Belek Turizm Merkezi’ndeki ilk planlama çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandı ve 1986 yılında Serik Belediye Başkanlığı’nca onaylandı. Söz konusu nazım imar planı ile Belek, 21 Temmuz 1986’da Doğu ve Batı olarak iki bölgeye ayrıldı. 

Buna göre Batı Belek, Üçüncü Kum Tepesi ve Taşlıburun mevkilerini içine alıyordu. Üçüncü Kum Tepesi’nde yaklaşık 25 hektarlık ve 900 ünite kapasiteli iki kamp alanı ve 45 hektarlık ve 4 bin 500 yatak kapasiteli konaklama tesisleri planlanmıştı. Taşlıburun’da ise 72 hektarlık alanda 7 bin 200 yatak kapasiteli konaklama ünitesi yapılması öngörülüyordu. Doğu Belek ise İskele, İleribaşı ve Acısu mevkilerini içeriyordu. İskele’de 9 hektarlık ve 324 ünite kapasiteli kamp alanı, 49 hektarlık ve 4 bin 900 yatak kapasiteli konaklama tesisleri planlanmıştı. İleribaşı’nda 840 yatak kapasiteli Kamu Kurumları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Alanı, 10 bin 973 yatak kapasiteli sosyal turizm alanı ve 15 hektar büyüklüğünde günübirlik alan; Acısu’da ise 57.5 hektarda 5 bin 750 yatak kapasitesi önerilmişti. Ayrıca, Aksu ve Beşgöz dereleri arasında, bölgenin flora ve faunasının korunacağı, yöre halkının da rekreatif amaçlı kullanabileceği bir bölge parkı yer alması öngörülüyordu.

Belek
Belek
Antalya Golf Club
Antalya Golf Club
Belek Acısu Mevkii
Belek Acısu Mevkii

Belek Turizm Merkezi’nde ilk yatırımlar 1987 yılında başladı. Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, “Turizm tesis alanı” olarak belirlenen parsellerde yatak kapasitesi 650 olarak düzenlendi. 23 Temmuz 1989’da uygulama imar planı onaylandı ve toplam kapasite 14 bin 950 olarak belirlendi. Turizm endüstrisinin bu hızlı gelişimi kaçınılmaz olarak altyapı sorunlarını da beraberinde getirdi. Belek Turizm Merkezi’ndeki altyapı sorunlarının devlet ve özel sektör işbirliğiyle çözülmesi amacıyla, 1989 yılında Belek Turizm Yatırımcıları Birliği kuruldu. Kısa adıyla BETUYAB, ilk tahsisleri alan turizm yatırımcılarının hayata geçirdiği bir birlik olmuştu.

1990 yılında Belek Turizm Merkezi’nin sınırları genişletildi; Belek ve Kadriye (Akkınlar) yerleşimleri de bu kapsama alındı. Bu genişlemenin amacı, kıyı ve gerisindeki orman alanlarında planlanan turizm gelişimine paralel olarak, geri sahada yer alan Belek ve Kadriye’nin de kontrollü ve planlı gelişmelerinin sağlanmasıydı. 

Belek Turizm Merkezi’nde 1984 yılında başlayan kitle turizmi hareketi, 90’lı yıllarda golf turizmiyle çeşitlendi. 2004 yılında yapılan planlama ile turizm merkezi kapsamında tüm tahsisler tamamlandı ve inşa halinde bulunan birkaç tesis dışında tesislerin hemen hepsi faaliyete geçti. 2006 yılında gerçekleştirilen yeni bir sınır genişletilmesi ile Belek Turizm Merkezi sınırları bugünkü halini aldı.

Belek Üçkum Tepesi Mevkii
Belek Üçkum Tepesi Mevkii
Belek Taşlıburun Mevkii
Belek Taşlıburun Mevkii
Belek İskele Mevkii
Belek İskele Mevkii
Belek İleribaşı Mevkii
Belek İleribaşı Mevkii
Mutlaka Görün