Akdeniz’in Doğa Harikası: Belek

Akdeniz’in masmavi denizi ile yeşilin en güzel tonları arasında görsel bir şölen sunan Belek’te büyüleyici dağ zirveleri, fıstık çamları, okaliptus ağaçları ve akarsular ile iç içe keyifli bir tatil sizi bekliyor. Yaşayan tabiatı, zengin florası ve hayvan çeşitliliği ile yoğun ilgi gören destinasyonlardan biri olan Belek, doğa özellikleri ve çevre dostu tesisleri ile ekoturizmin saf bir mucizesi…

Yemyeşil Huzur
Yemyeşil Huzur
Büyüleyici Manzara
Büyüleyici Manzara
Doğanın Mucizesi
Doğanın Mucizesi
Renkli Misafirler
Renkli Misafirler

Kokusuyla Kalbinizi Saran Belek

Zengin florası ile bir doğa harikası olan Belek’te, doğal yaşam çeşitliliği oldukça geniştir. Bölgedeki ormanlar, kumulları kaplamakta ve en geniş bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Belek’teki yoğun Akdeniz fıstık çamı ormanlarının, yöresel türlerden biri olduğu bilinmektedir. Ayrıca yoğun çam ormanlarının altında Akdeniz çalıları ve sahile indikçe maki bitki örtüsü bulunmaktadır. Bu ormanlar, çiçek ve fauna açısından en zengin alanlardır. Görsel olarak en güzel ve zengin kırlar buradadır.

Belek’in doğal ortamlarının çeşitliliği, çiçeklerinin zenginliğine dayanır. Belek’te 58 aile, 118 tür, 16 alt tür tanımlanmıştır. En zengin çiçek türleri, kumul bitki örtüsünde (27 ailenin 51 türü) ve fıstık çamı ormanlarında (31 ailenin 51 türü) bulunmaktadır. 1995 yılında Belek’te daha önce söz edilmeyen 40 bitki türü bulunmuş, 28 botanik aileden 48 egzotik türün de listesi yapılmıştır. 
Bölgede ilk defa flora ve fauna çeşitliliğinin araştırılması 1995 yılında yapılmıştır. Bu yıllarda başlayan araştırmalar, 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin ortak çalışması olan “Belek'te 250 Bitki Türü ve Belek'in 20 Endemik Bitkisi” isimli kitabı ortaya çıkarmıştır. Bu kitapta verilen bilgilere göre Belek Turizm Merkezinde; 574 bitki, 29 endemik (sadece Türkiye'de bulunan) bitki, 1 adet relik endemik (dünyada sadece Belek'te bulunan) Serik Armudu (pyrus serikensis) tespit edilmiştir.
Yapılan botanik araştırmalarda Ada Çayı, Ayı Kulağı, Çalba, Çançiceği, Çıngırak Otu, Çoban Değneği, Dağ Çayı, Egnik, Eşek Kulağı, Gökbaş, Hava Civa, Kızıl Enik, Küçük Sümbül, Meyan, Mor Karanfil, Ölmez Çiçeği, Ölmez Otu, Pamfilya Yıldızı, Peygamber Çiçeği, Plaj Papatyası, Pişik Otu, Sıraca Otu, Taş Gülü, Yaban Armudu, Yabani Karanfil, Yabani Soğan ve Zingit, Belek’te bulunan endemik bitkiler arasında yer alıyor.

Avrupa’nın genel florasında bitki türü 12.000 adet iken, sadece Türkiye'de bu sayı 9.500 civarındadır. Bu gurur veren oran, endemik bitkiler söz konusu olduğunda daha da yükseliyor. Endemik bitkiler dünyada sadece sınırlı bölgelerde doğal olarak yetişiyor. Bu durum Belek’i bütün insanlığa ait biyolojik bir miras haline getiriyor.

Sümbül
Sümbül
Ölmez Çiçeği
Ölmez Çiçeği
Çançiçeği
Çançiçeği
Dağ Çayı
Dağ Çayı

Kuş Cenneti

Tatil anlayışının giderek değiştiği günümüzde, doğaya dönme ve doğanın parçası olma isteği giderek artmaktadır. Çarpık kentleşme ve kirlilik sonucunda, insanoğlu tekrar doğaya dönme isteği duymaktadır. Tatil seçimlerinde de bu düşünceyle hareket edenler için eko turizm beklentileri Belek’i ön plana çıkarmaktadır.

Ornitoloji (kuş gözlemciliği) olarak adlandırılan ve göç eden kuşları izleme imkânı verebilen en iyi bölge olan Belek’te pek çok kuş türünün kışlayıp, üremesi gerçekleşmektedir. Belek ve çevresinde 200’den fazla kuş türü gözlenmiş olup; bunların 30’u yaz ziyaretçisi, 56’sı kış ziyaretçisi, 60’ı transit göçer, 3’ü yaz ziyaretçisi ve transit göçer, 2’si hem yaz hem kış ziyaretçisi, 7’si kış ziyaretçisi ve yerli, 1’i transit göçer ve yerli, 5’i transit göçer ve yaz ziyaretçisi, 3’ü transit göçer ve kış ziyaretçisi 1’i transit göçer, yaz ziyaretçisi ve yerli olduğu geriye kalan 11 tür ise yeterince gözlenemediği için statüsü belirlenememiştir. Bu bilgiler ışığında alanın kuşların göç yolları üzerinde ve önemli bir kışlama merkezi konumunda olduğu görülmektedir.

Alanda gözlenen kuş türleri arasında Küçük Batağan (Tachbaptus ruficollis), Karabatak (Phalacrocorax carbo), Küçük Ak Balıkçıl (Egretta garzetta), Büyük Ak Balıkçıl (Egretta alba), Gri Balıkçıl (Ardea cinerea), Sakarca (Anser albifrons), Angıt (Todarna ferruginea), Çamurcun (Anas crecca), Saz Delicesi (Circus aeruginosus), Atmaca (Accipiter nisus), Şahin (Buteo buteo), Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Kerkenez (Falco tinunculus), Bozdoğan (Falco columbarius), Gökdoğan (Falco peregrinus), Kızılbacak (Tringa ochropus), Küçük Sumru (Sterna albifrons), Yalıçapkını (Alcedo atthis), Kızılgerdan (Erithacus rubecella), Kamış Bülbülü (Cettia cetti), Uzun Kuyruklu Baştankara (Aegitalos caudatus), Bahri (Podiceps Cristatus) ve benzerleri sayılmaktadır.

BETUYAB, bütün bu kuş türlerini inceleme ve sınıflandırma alanında yapılan tüm çalışmaların doğal destekçisidir. 'Kuş Cenneti' diye tabir edilen Belek’te, tabiatın eşsiz sesine yansıyan bu mutluluğu siz de duyacaksınız.

Bahri - Podiceps Cristatus

Latince karşılığı Podiceps Cristatus olan Bahri, batağangiller familyasına ait bir kuştur. Elmabaş ve Tepelidalgıç ismi de verilir. Bu kuşların vücutlarının üst kısmı koyu kahverengi, alt tarafları parlak beyazdır. Erkeklerde başın üstünde ve boyun kenarında bulunan tepelik ve yakalık dişilerde pek gelişmemiştir. Çoğunlukla sazlı göl kıyılarında yaşarlar. Kışları deniz kıyılarında da görülürler. Su böcekleri ve balıkları yiyerek geçinirler.
Podiceps Cristatus
Podiceps Cristatus

Küçük Batağan - Tachybaptus Ruficollis

Küçük Batağan, batağangiller familyasına ait ve ortalama 23-29 cm aralığında küçük bir kuştur. Sadece karakteristik özellikleriyle değil, aynı zamanda gagalarının üzerindeki solgun sarı renkli lekeyle de tanımlanabilirler. Küçük batağan, mükemmel bir yüzücü ve dalgıçtır. Balığını ve suya ait omurgasız avını suyun altında takip edebilir.

Tachybaptus Ruficollis
Tachybaptus Ruficollis

Karabatak - Phalacrocorax Carbo

Türkiye’deki en büyük koyu renkli deniz kuşudur. Yanakları ve boğazı beyaz, kesesi sarı ya da turuncu sarıdır. Perde ayaklılardan olan Karabataklar, Kaşıkçıkuşu (Pelikan) ile akrabadır. Uzun gagaları çengelli, kanatları çok kuvvetlidir. Suya dalarak balıkları yakalar. Balık peşinde suya dalan Karabataklar, uzunca müddet su içinde kalabilir, yüzebilirler. Avlarını ararken de suya çok yakın uçarlar.
Phalacrocorax Carbo
Phalacrocorax Carbo

Küçük Balaban - Ixobrychus Minutus

Küçük bir balıkçıl olan Küçük Balaban, genellikle sazlıklar üzerinde alçaktan ve hızla uçarken görülür. Kanadı üstünde kolaylıklar ayırt edilebilen soluk renkli oval bir leke vardır. Dişisinin sırtı daha kahverengi ve alt tarafı çizgili iken, erkeği daha renklidir.
Ixobrychus Minutus
Ixobrychus Minutus

Alaca Balıkçıl - Squacco Heron

Alaca balıkçıl, balıkçılgiller familyasına ait bir kuş türüdür. Küçük bir balıkçıl olup, 40-49 cm uzunluğunda, 82-95 cm kanat açıklığındadır. Kısa bir boyun, kısa kalın gagayla bodur bir türdür. Kahverengimsi sarı-kahverengi arkaları vardır.
Squacco Heron
Squacco Heron

İbibik Kuşu - Upupa

İbibik kuşunun uzunluğu 28 cm kadardır. Gagası uzun yay biçiminde ve tüyleri turuncu ile kahverengi karışımıdır. Başı sorguçlu olup kısa kanatlı bir kuştur. Etiyopik bölgelerin ağaçlık ve bağlık yerinde yaşarlar. Yaşlı ağaç bulunan açık yerlerde, çam ormanı veya yaprağını döken ormanlarda meyve bahçelerinde ve bağlarda yerleşirler. Her çeşit oyukta yuva yapabilirler. Haşere, böcek, salyangoz ve solucanlar ile beslenirler. İnsanlara kolay uyum sağlayıp alışabilirler. Göç zamanlarında grup halinde hareket ederler. Göç zamanlarının haricinde yalnız yaşamayı severler.

Upupa
Upupa

Antik Dünyanın Hediyesi: Caretta Carettalar

Antik dünyanın bizlere en önemli hediyelerinden biri olan Caretta Carettalar, tüm insanlığa ilham verircesine Akdeniz sahillerine yayılmıştır. En önemli yumurtlama bölgesi Belek, Adana Yumurtalık, Anamur, Köyceğiz ve Dalyan sahilidir. Belek kıyıları, Caretta Carettaların tüm Akdeniz’deki en büyük yumurtlama alanıdır.

2016 yılı içinde Belek’te 2500'den fazla yuva tespit edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Deniz kaplumbağaları yaklaşık 110 milyon yıldır yeryüzünde yaşıyor ve “yaşayan fosiller” olarak tanımlanmaktadır. Okyanuslara gidiş - gelişleri tesadüfen olan bu türlerin sıklıkla yuva yaptığı üç önemli ülke; Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs. 

Yuva yapmak için doğdukları kumsala gelen Caretta Carettaların boyları 115-150 cm, ağırlıkları ise 70-90 kg arasında değişiyor. En önemli besin kaynağı mavi yengeç olan Caretta Carettalar, Mayıs ayından itibaren yumurtlamaya başlıyorlar ve bu süreç Eylül ortasına kadar devam ediyor. Belek'te bulunan profesyonel ekipler, 45 ile 75 gün arasında değişen kuluçka sonrası yumurtaları kontrol ederek, yavruların güvenli şekilde denizle buluşmasını sağlıyor. 

Sakin karakterleri ile huzur veren Caretta Carettalar, Belek'in mucizevi doğasında sizi bekliyor. Siz de yavru kaplumbağaların maviliklere uzanan yaşam yolculuğuna şahit olmak için bu eşsiz fırsatı kaçırmayın.

Caretta Caretta
Caretta Caretta
Caretta Caretta
Caretta Caretta
Caretta Caretta
Caretta Caretta
Caretta Caretta
Caretta Caretta
Mutlaka Görün